Lọc nâng cao
Có 27 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Vouchers

30/11/2023

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN AHIHO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/03/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

24/01/2024

Công ty TNHH Công Nghệ CODERPUSH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

22/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

31/01/2024

CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

19/12/2023

Công ty TNHH BLOKPARTI Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty TNHH BLOKPARTI Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ 7S

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

20/11/2023

Công ty TNHH IKONNECT Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

21/02/2024

Công ty TNHH Thị Giác META

1000 - 2500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

21/11/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn XTGROUP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/04/2024

Công ty TNHH IKONNECT Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

21/02/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty CỔ phần BAHADI

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

28/03/2024

HR1TECH

Đến 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

20/10/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

Công ty TNHH Dision Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm PHOENIX

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế ICOM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/04/2024

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CLOUD NINE

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/11/2023

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

30/01/2024

Công ty TNHH FETCH TECHNOLOGY Việt Nam

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/11/2023