Lọc nâng cao
Có 45 công việc đã tìm thấy

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

21/06/2023

Công ty TNHH Terralogic

8 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

31/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/08/2023

HR1Tech's Client Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Vouchers

30/11/2023

Orient Software Development Corp.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

14/08/2023

Công ty CP AHT Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

02/11/2023

Công ty TNHH Code Leap

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

15/09/2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ 7S

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

20/11/2023

Công ty TNHH Blokparti

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty TNHH Blokparti

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

20/11/2023

Công ty CP Innotech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/09/2023

Công ty TNHH Thị Giác META

1000 - 2500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

21/11/2023

CÔNG TY TNHH DIGITAL FORTRESS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

18/10/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAKA TECH

Lương thỏa thuận

Đắk Lắk

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

30/11/2023

Công ty CP AHT Tech

Trên 40 Triệu VNĐ

South Korea

 • Awards
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

02/11/2023

HR1Tech's Client

Đến 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

20/10/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

23/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NHÚNG NATA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

02/11/2023

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CLOUD NINE

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/11/2023

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Larion

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

12/09/2023

Công ty TNHH FETCH TECHNOLOGY Việt Nam

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/11/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

21/06/2023

React Plus

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

07/08/2023