PAYROLL OUTSOURCING

Tại sao sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài & lợi ích là gì?

Lựa chọn Dịch vụ tính lương thuê ngoài hay không là một quyết định khó khăn đối với các doanh nghiệp bởi vì thông tin và chế độ lương cần được bảo mật là rất quan trọng. Ngoài ra, các yếu tố khác như chi phí, quy trình, v.v. cũng phải được xem xét cẩn thận. Do đó, hiểu được những lợi ích và hạn chế của doanh nghiệp, Dịch vụ tính lương thuê ngoài là dịch vụ hỗ trợ để giúp doanh nghiệp của bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Trong bài viết này, chúng tôi đã mang đến nhiều thông tin hữu ích về Dịch vụ tính lương thuê ngoài và đưa ra một số lời khuyên về các giải pháp sự phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ tính lương thuê ngoài là gì? 01

Khi một doanh nghiệp ủy thác một phần hoặc toàn bộ hoạt động trả lương của mình cho bên thứ ba, nó được gọi là Dịch vụ tính lương thuê ngoài và ủy thác trả lương. Ngoài việc thanh toán lương, các nhà cung cấp dịch vụ thường giúp doanh nghiệp báo cáo thuế, tuân thủ quy định, bảo mật dữ liệu và hỗ trợ tư vấn trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và nhân viên.

Những lý do hàng đầu để sử dụng Dịch vụ tính lương thuê ngoài 02

Tiết kiệm thời gian

Một trong những lợi thế đáng kể nhất của Dịch vụ tính lương thuê ngoài là giúp tiết kiệm thời gian quý báu của doanh nghiệp. Bạn sẽ có một lượng thời gian đáng kể để thực hiện cho việc phát triển của công ty trong tương lai thay vì phải dành thời gian cho các quy trình nhân sự tốn thời gian như tính lương / trả lương và các công việc hành chính khác...

Giảm chi phí

Dịch vụ tính lương thuê ngoài cho bên thứ ba nhằm gia tăng hiệu quả công việc và giúp lãnh đạo doanh nghiệp tập trung vào các chiến lược & sáng kiến cho doanh nghiệp hơn. Dịch vụ tính lương thuê ngoài cũng là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hay nói cách khác giúp doanh nghiệp chuyển đổi chi phí cố định thành chi phí thay đổi.

Giảm thiểu sai sót/rủi ro về lương

Dịch vụ tính lương thuê ngoài cho bên thứ ba giúp thực hiện hiệu quả việc trả lương cho nhân viên một cách chính xác, đúng hạn và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Nếu không có giải pháp tính lương phù hợp, bạn sẽ chịu áp lực lớn dẫn đến sai sót, rủi ro và thông tin lương không còn được bảo mật.

Tại sao nên thuê HR1Tech hỗ trợ Dịch vụ tính lương thuê ngoài của bạn? 03

Tại HR1Tech, chúng tôi hỗ trợ Khách hàng của mình với Dịch vụ tính lương thuê ngoài là dịch vụ quản lý hệ thống tính lương và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi giúp giảm bớt gánh nặng công việc hành chính để bạn có thể tập trung vào các sáng kiến tăng trưởng, hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Chúng tôi cam kết:

Thông tin chính xác

%

Dữ liệu được bảo mật

%

Tuân thủ

%