Lọc nâng cao
Có 26 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng NATA Tuyển gấp

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Transportation
 • Travel Opportunities

29/03/2024

AIxBlock Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty Cổ phần WGENTECH Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty TNHH Di động Thông minh INMOBI Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Quảng Bình

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Vouchers

26/03/2024

Công ty CP Phần mềm MIRAI Việt Nam Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

26/03/2024

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VIVAS) Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

25/03/2024

CÔNG TY TNHH YURA CORPORATION BẮC NINH – CHI NHÁNH HÀ NỘI Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Vouchers

25/03/2024

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

21/03/2024

ORGware Technologies Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

19/03/2024

Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hoà Bình

 • Awards
 • Bonus

18/03/2024

Công ty TNHH OPEN WEB TECHNOLOGY Việt Nam Tuyển gấp

Đến 2000 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

18/03/2024

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ ĐẠI QUỐC VIỆT Tuyển gấp

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Laptop
 • Library
 • Training

18/03/2024

Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Máy tính MINH BÁCH Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

18/03/2024

Be Earning Joint Stock Company Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/03/2024

JOS Ventures Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

USA

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty Thương mại Quốc tế BLUESTARS Việt Nam Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty Cổ phần Tập Đoàn HÒA BÌNH MINH Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

15/03/2024

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch Vụ SCONNECT Việt Nam Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Nghệ An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

15/03/2024

Công ty Cổ phần BIZTECH Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

14/03/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SMO Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hưng Yên

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training

14/03/2024

Công ty TNHH UNICH LABS Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Training
 • Vouchers

14/03/2024

Công ty Cổ phần BLUECO Toàn Cầu Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training

12/03/2024

Công ty TNHH Giải Pháp Linh Hoạt Xipat Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

Công ty TNHH Dision Tech Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

12/03/2024