Lọc nâng cao
Có 92 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH GSPIT

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

03/10/2022

Công ty Cổ phần BKC Labs

Trên 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Canteen
 • Team Activities

20/07/2022

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

16/11/2022

Công ty CP Đào tạo Trực tuyến Unica

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

22/09/2022

CÔNG TY TNHH BLOCKODYSSEY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Laptop
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Bonus
 • Transportation
 • Kindergarten
 • Awards
 • Team Activities
 • Vouchers
 • Canteen

13/07/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

18/05/2023

Savvycom

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Awards
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

29/07/2022

Công ty Cổ phần GIMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

11/05/2023

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

06/09/2022

Vui App by Nano Technologies

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Canteen
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

15/08/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

06/06/2023

Công ty TNHH Công nghệ EZLABS

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/02/2023

Biplus Vietnam Software Solution JSC

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

11/08/2022

Journey Horizon

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Awards
 • Mobile
 • Vouchers
 • Healthcare Plan

11/07/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

30/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training

06/09/2022

Joblogic

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Paid Leave
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Team Activities

19/08/2022

Amaisoft JSC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

15/07/2022

SotaTek

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Canteen

11/07/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/05/2023

Got It Vietnam

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

15/08/2022

Công ty MEDRiNG Việt Nam International

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

01/03/2023