Lọc nâng cao
Có 32 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Kozocom Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

17/08/2023

ASIM GROUP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Vouchers

12/05/2023

AMELA Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

27/09/2022

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

05/01/2023

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

03/08/2023

SCS Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

30/01/2023

CCT Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Transportation

05/09/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tekup

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Healthcare Plan
 • Library

18/07/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Transportation

05/09/2022

Codelight

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

04/11/2022

TNHH Viễn Thông IPN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Team Activities
 • Training
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

26/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

Trên 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training
 • Vouchers

04/10/2022

AMELA Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

27/09/2022