Lọc nâng cao
Có 48 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Tiên Phong

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

24/07/2023

HR1Tech's Client

Đến 2200 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

02/10/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/09/2023

Seven System Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

02/08/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/05/2023

Seven System Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

02/08/2023

Công ty TNHH Gear Inc Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/08/2023

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

04/08/2023

VietSoftware International

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

12/05/2023

Netmarks VietNam

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

11/05/2023

TCOM CORPORATION

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

06/05/2023

Công ty TNHH FETCH TECHNOLOGY Việt Nam

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/11/2023

Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

07/08/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM

10 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/07/2023

Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Exsoft

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/05/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 7 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

17/05/2023

Stepmedia Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

16/05/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/05/2023

CÔNG TY TNHH GOD GROUP

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

07/08/2023