Lọc nâng cao
Có 49 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Azoom Việt Nam Inc

Đến 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop

04/05/2023

HR1 VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/10/2022

Công ty CP Đào tạo Trực tuyến Unica

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

22/09/2022

OKXE Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

28/11/2022

Biplus Vietnam Software Solution JSC

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

11/08/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/05/2023

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH( MediaTech)

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

15/03/2023

Codelight

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

04/11/2022

CMC Global

Trên 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

26/10/2022

Joblogic

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Paid Leave
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Team Activities

19/08/2022

HR1 VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

18/08/2022

Amaisoft JSC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

15/07/2022

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

30/11/2022

CÔNG TY TNHH NOKASOFT VIỆT NAM

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

06/01/2023

Công ty Cổ phần Saaspiens

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

27/09/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities

15/11/2022

Amaisoft JSC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

18/07/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Training
 • Travel Opportunities

22/11/2022

VietSoftware International

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

27/09/2022

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông DTH

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/09/2022

SotaTek

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan
 • Canteen

19/08/2022

KIỀM SAPHIA

Trên 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

26/07/2022

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/05/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

11/05/2023

Codelight

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

04/11/2022

Công ty TNHH Công Nghệ Fastwork Việt Nam

Trên 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Vouchers

25/10/2022

Công ty TNHH Enrich Management System

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Bình Dương

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/09/2022