Tìm hồ sơ ứng viên

Tìm hồ sơ phù hợp với bạn!

Đăng Tuyển và Tìm Ứng Viên

Chúng tôi sẽ giúp bạn phản hồi hiệu quả các đánh giá của nhân viên.

Bộ lọc

Từ Đến
Từ Đến
Từ Đến

4,635 hồ sơ được tìm thấy

Nguyễn Quỳnh Hoa
Hồ sơ đính kèm

Nguyễn Quỳnh Hoa

Account Executive_Nguyễn Quỳnh Hoa

Số năm kinh nghiệm: 4 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Thuy Tien Tran Le
Hồ sơ đính kèm

Thuy Tien Tran Le

Data Analyst

Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Nguyen Tuong Vu
Hồ sơ đính kèm

Nguyen Tuong Vu

HR Intern

Lương mong muốn: 12 - 15 Tr VND
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Dương Thị Hương Lan
Hồ sơ đính kèm

Dương Thị Hương Lan

Recruitment Intern

Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Nguyễn Trương Hoàng Oanh
Hồ sơ đính kèm

Nguyễn Trương Hoàng Oanh

Java developer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
SARANIT KLINKLAYKUN
Hồ sơ đính kèm

SARANIT KLINKLAYKUN

Present Founder and Creative Director

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
JANNINE ROSE L. PIZARRA
Hồ sơ đính kèm

JANNINE ROSE L. PIZARRA

Technical Designer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Số năm kinh nghiệm: 5 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN VIEN NGOC QUY
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN VIEN NGOC QUY

Export Sale Team Leader

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Số năm kinh nghiệm: 11 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
DINH HOANG HAI
Hồ sơ đính kèm

DINH HOANG HAI

PROPERTY EXECUTIVE

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
HOANG XUAN HUY
Hồ sơ đính kèm

HOANG XUAN HUY

Senior UX

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
VO HA TIEN
Hồ sơ đính kèm

VO HA TIEN

QA Automation Engineer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
PHAN THANH TINH
Hồ sơ đính kèm

PHAN THANH TINH

Engineer Mechantronics

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
VO MINH TAI
Hồ sơ đính kèm

VO MINH TAI

Production Engineer at Control-valve assembly lines

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN THI BAO TRAN
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN THI BAO TRAN

Business Development Manager

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
TRAN HUU CHAU
Hồ sơ đính kèm

TRAN HUU CHAU

CEO

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Số năm kinh nghiệm: 4 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN HOANG KHOI
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN HOANG KHOI

Engineering Manager

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Số năm kinh nghiệm: 11 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
PHAM PHU TRI
Hồ sơ đính kèm

PHAM PHU TRI

Project Coordinator / Plant Manager

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
TRAN DUC NGUYEN
Hồ sơ đính kèm

TRAN DUC NGUYEN

Frontend Web Developer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
LE GIA BAO
Hồ sơ đính kèm

LE GIA BAO

OPERATIONS MANAGER

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN BAO NGOC
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN BAO NGOC

Android Developer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN HOANG SON
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN HOANG SON

Product Engineer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
DANG DUC MINH HOANG
Hồ sơ đính kèm

DANG DUC MINH HOANG

CHUYÊN VIÊN QA

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
HUYNH KHAC TUAN
Hồ sơ đính kèm

HUYNH KHAC TUAN

Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN LE VY KHANH
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN LE VY KHANH

Cluster Senior Recruitment Executive

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Số năm kinh nghiệm: 3 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
NGUYEN THANH CHUNG
Hồ sơ đính kèm

NGUYEN THANH CHUNG

UI/UX Design, Graphic Design

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
TRAN TUAN KIET
Hồ sơ đính kèm

TRAN TUAN KIET

PHP Developer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
TRANG THANH
Hồ sơ đính kèm

TRANG THANH

HR EXECUTIVE, HCMC

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
PHAM LE PHUONG TRANG
Hồ sơ đính kèm

PHAM LE PHUONG TRANG

Customer Operation - Quality Assurance Supervisor

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Số năm kinh nghiệm: 7 năm - Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
KIM JI HOON
Hồ sơ đính kèm

KIM JI HOON

Project Manager

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
PHUOC TRUONG XUAN
Hồ sơ đính kèm

PHUOC TRUONG XUAN

Engineer

Công ty hiện tại: buy_search_resume_to_view
Lương mong muốn: Lương thỏa thuận
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
TOP