Lọc nâng cao
Có 156 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Azoom Việt Nam Inc

Đến 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop

04/05/2023

HR1 VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/10/2022

Công ty TNHH Mediastep Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

17/05/2023

OKXE Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

28/11/2022

Journey Horizon

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Awards
 • Mobile
 • Vouchers
 • Healthcare Plan

11/07/2022

Vui App by Nano Technologies

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Canteen
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

15/08/2022

NICHIETSU

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

25/05/2023

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/05/2023

RAKUS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2023

HR1Tech's Clients_Product Companies

Đến 2500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

05/04/2023

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

15/08/2022

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

10/08/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training

06/09/2022

Joblogic

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Paid Leave
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Team Activities

19/08/2022

HR1 VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

18/08/2022

Global Entertainment Inc mm

Trên 500 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Awards

15/08/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

30/01/2023