Lọc nâng cao
Có 74 công việc đã tìm thấy

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

23/05/2023

Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

06/04/2023

Xipat Flexible Solutions

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards

11/08/2022

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

16/11/2022

Công ty TNHH Azoom Việt Nam Inc

Đến 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop

04/05/2023

WebProvise Inc.

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen

25/05/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

15/11/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

12/08/2022

Amaisoft JSC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

15/07/2022

CÔNG TY TNHH BLOCKODYSSEY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Laptop
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Bonus
 • Transportation
 • Kindergarten
 • Awards
 • Team Activities
 • Vouchers
 • Canteen

13/07/2022

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/05/2023

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Laptop
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan

15/08/2022

CÔNG TY TNHH NOKASOFT VIỆT NAM

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

CMC Global

Trên 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

26/10/2022

Luxumi

Trên 1000 USD

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities

15/09/2022

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

12 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave

20/02/2023

COZWORK Joint Stock Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

02/08/2022

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

05/01/2023