Công cụ tính lương Gross sang Net / Net sang Gross chuẩn 2024

logo-salary

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với nguời nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14)
Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 (Theo điều 3, Nghị định 38/2022/NĐ-CP2)

Đơn vị:
VND
VND
USD
VND
USD

Bảo hiểm

Mức đóng bảo hiểm:

VND
VND
%
%
%

Khu vực

(4,680,000)

(4,160,000)

(3,640,000)

(3,250,00)

Giảm trừ gia cảnh

VND
VND

Lượt tải: 75

Giải thích lương Gross và Net

Lương Gross là gì?

Là tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác trước khi khấu trừ các khoản phí đóng bảo hiểm bắt buộc (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp) và thuế thu nhập Cá nhân theo quy định của pháp luật.

Lương Net là gì?

Là số tiền lương người lao động nhận thực lãnh sau khi đã trừ hết các khoản phí đóng bảo hiểm bắt buộc (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp), thuế thu nhập Cá nhân và phí công đoàn (nếu có).

Xem chi tiết

Lương bổng, thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm