Lọc nâng cao
Có 26 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/05/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

21/09/2023

Công ty TNHH Gear Inc Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM

Đến 1800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

Công ty TNHH Kozocom Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

17/08/2023

Interspace

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

07/07/2023

Công ty TNHH Green App

18 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

29/11/2023

Away Digital Teams

Đến 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

07/07/2023

Stepmedia Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

16/05/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

11/05/2023

Công ty TNHH Code Leap

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

15/09/2023

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/05/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

17/07/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

17/07/2023