Lọc nâng cao
Có 105 công việc đã tìm thấy

Global Entertainment Inc mm

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Team Activities

15/08/2022

Journey Horizon

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Awards
 • Mobile
 • Vouchers
 • Healthcare Plan

11/07/2022

Công ty TNHH Mediastep Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

17/05/2023

Hybrid Technologies Vietnam

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/05/2023

bitA Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

30/11/2022

Phòng khám chuyên khoa da liễu O2 SKIN

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

04/10/2022

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

10/08/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Joblogic

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Paid Leave
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Team Activities

19/08/2022

Global Entertainment Inc mm

Trên 500 Triệu VNĐ

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Awards

15/08/2022

Hệ thống Y tế Thu Cúc

15 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

17/05/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities

02/02/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&H Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

AMELA Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

26/08/2022

Công ty Cổ phần Công Nghệ DNG

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Training
 • Canteen
 • Team Activities
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

17/08/2022

RAKUS VIỆT NAM

1700 - 2400 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2023

HR1Tech's Clients_Product Companies

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

05/04/2023

CMC Global

Trên 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

26/10/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities

15/11/2022