Lọc nâng cao
Có 103 công việc đã tìm thấy

INCEPTIONLABS

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

16/11/2022

JUST INFORMATION TECHNOLOGY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/12/2022

HR1 VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/10/2022

HaMo Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

22/12/2022

Got It Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

HR1 VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

18/08/2022

Gumi Vietnam JSC

Trên 800 USD

Hồ Chí Minh

 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Canteen
 • Library

17/08/2022

Icontechnic

Trên 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

20/12/2022

CÔNG TY TNHH TEQNOLOGICAL ASIA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop
 • Team Activities

19/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training

19/07/2022

AMELA Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

27/09/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities

02/02/2023

Got It Vietnam

Trên 25 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/09/2022

CNV Loyalty

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training

25/08/2022

Evizi

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan

05/07/2022

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

13/02/2023

Công ty TNHH Haposoft

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

16/11/2022

Anh Ngữ Ms Hoa

Trên 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Training

22/07/2022

AKB Software

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities

05/12/2022

Phòng khám chuyên khoa da liễu O2 SKIN

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

04/10/2022

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

10/08/2022