Lọc nâng cao
Có 1,411 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

3 - 10 VND

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2022

Seven System Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

29/11/2022

Seven System Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

29/11/2022

Seven System Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

29/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty TNHH Mediastep Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library

29/11/2022

GKIM Digital

500 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

OKXE Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

28/11/2022

Công ty Cổ phần Negaxy

850 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/11/2022

Công ty CP Công nghệ MobiWork Việt Nam

13 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&H Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022