Lọc nâng cao
Có 1,145 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Training

15/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Training

15/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

15/04/2024

Công ty CP GAPU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/04/2024

Công ty TNHH IPLUS Solution

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/04/2024

Công ty TNHH Công nghệ Sơn Hàng Đầu

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

12/04/2024

Công ty Cổ phần EZIN Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Vouchers

12/04/2024

Công ty Tài chính TNHH MTV BƯU ĐIỆN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

12/04/2024

Công ty Tài chính TNHH MTV BƯU ĐIỆN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

12/04/2024

Công ty Cổ phần OEG GAME CENTER

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2024

Công ty TNHH Phần mềm SPECTAQ

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư VIÊN NGỌC MỚI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/04/2024

Công ty Cổ phần BIỂN BẠC

13 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 1200 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 3000 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 1800 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/04/2024

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

15 - 22 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Vouchers

10/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Du Lịch VẠN DẶM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/04/2024

Synergix Technologies

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

10/04/2024

Synergix Technologies

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

10/04/2024

Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm SHAREWORK

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities

10/04/2024

Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm SHAREWORK

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

10/04/2024

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm PHOENIX

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/04/2024

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm PHOENIX

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/04/2024

Công ty TNHH B13 Technology Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Library
 • Vouchers

10/04/2024