Lọc nâng cao
Có 1,312 công việc đã tìm thấy

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/09/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/09/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/09/2023

Công ty Cổ phần Phần mềm NK

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/09/2023

Công Ty Cổ Phần VNETWORK

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

22/09/2023

Công Ty Cổ Phần VNETWORK

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Transportation
 • Vouchers

22/09/2023

Công Ty Cổ Phần VNETWORK

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

22/09/2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus

21/09/2023

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance

3 - 5 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus

21/09/2023

Away Digital Teams

Đến 4000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

21/09/2023

Away Digital Teams

Đến 4500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

21/09/2023

Công ty Cổ phần 1OFFICE

20 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

21/09/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

21/09/2023

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN VÀ CÔNG NGHỆ KIM LONG

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Transportation

20/09/2023

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ứng Dụng Kỹ Thuật và Sản Xuất - Tecapro

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/09/2023

Công ty Cổ phần Ẩm Thực Miresto

8 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/09/2023

Công Ty cổ phần Truyền Thông SEFA MEDIA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/09/2023

Công Ty cổ phần Truyền Thông SEFA MEDIA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/09/2023

HR1Tech's Client Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

20/09/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

20/09/2023

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông Số

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

20/09/2023

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông Số

9 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

20/09/2023

Công ty Cổ phần Phân Phối Netmark Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

19/09/2023

Công ty TNHH GREEN APP

12 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

19/09/2023

HR1Tech's Client Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

18/09/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

18/09/2023

HR1Tech's Client

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

18/09/2023