Lọc nâng cao
Có 28 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Terralogic

8 - 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

31/07/2023

Công ty TNHH FETCH TECHNOLOGY Việt Nam

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/11/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

21/06/2023

Công ty CP FCORP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

21/06/2023

React Plus

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

07/08/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

06/06/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

11/05/2023

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

07/06/2023

Công ty TNHH Code Leap

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

15/09/2023

Công Ty Cổ Phần DATX Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

31/07/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

23/05/2023

Mirabo JSC

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội, Đà Nẵng, Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

21/07/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023