Lọc nâng cao
Có 132 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

Trên 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

19/10/2022

CÔNG TY TNHH BLOCKODYSSEY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Laptop
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Bonus
 • Transportation
 • Kindergarten
 • Awards
 • Team Activities
 • Vouchers
 • Canteen

13/07/2022

Công Ty Innovature Consulting

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

08/12/2022

Công Ty Innovature Consulting

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

03/11/2022

công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Lifesup

11 - 27 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

21/04/2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA

7 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/02/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/08/2022

Công ty Cổ phần Tiến Bộ Sài Gòn

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

26/08/2022

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

23/05/2023

Dai-ichi-life Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

24/04/2023

JUST INFORMATION TECHNOLOGY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/12/2022

VietSoftware International

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

27/09/2022

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA

8 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

10/02/2023

Panasonic Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

31/10/2022

Công ty CP Đào tạo Trực tuyến Unica

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

22/09/2022

NIW Vietnam

Đến 15 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

25/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/08/2022

Netmarks VietNam

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

11/05/2023

công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Lifesup

14 - 27 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

09/05/2023

Dai-ichi-life Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

24/04/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

06/09/2022

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

07/10/2022