Lọc nâng cao
Có 176 công việc đã tìm thấy

HR1TECH Tuyển gấp

14 - 17 Triệu VNĐ

Tây Ninh

16/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/07/2024

HR1TECH

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

12/07/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

11/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1600 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

60 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/07/2024

HR1TECH

2000 - 2500 USD

Hồ Chí Minh

08/07/2024

HR1TECH

70 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

70 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

Đến 700 USD

Hồ Chí Minh

03/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

27/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

27/06/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

24/06/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

24/06/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

24/06/2024