Lọc nâng cao
Có 25 công việc đã tìm thấy

Away Digital Teams

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave

19/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

21/11/2023

Công ty TNHH BLUECYBER

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

07/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/10/2023

Công ty TNHH Giá Kho Group

23 - 34 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

29/09/2023

Công ty CP Công Nghệ Hub

600 - 800 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

14/08/2023

Mobifone IT

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

07/07/2023

Công ty TNHH Tech Town

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

07/12/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

07/11/2023

Công ty CP ICORP

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

22/08/2023

Công ty TNHH Giải Pháp Linh Hoạt Xipat

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

11/08/2023

Công ty CP Trí Tuệ Nhân Tạo Taureau

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

06/07/2023

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/05/2023

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ALETECH

Đến 2500 USD

Hồ Chí Minh, Đắk Lắk

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

13/11/2023

Công Ty TNHH MTV Umbala Labs

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

02/02/2024

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Trên 57 Triệu VNĐ

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Team Activities

01/12/2023

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty CP Nexle

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/10/2023

Công ty TNHH Kozocom Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

17/08/2023

Công ty TNHH Green App

18 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

29/11/2023