Lọc nâng cao
Có 34 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2022

Upp Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

21/09/2022

Groove Technology

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

25/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 2000 USD

Hồ Chí Minh

22/02/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

15/11/2022

CÔNG TY TNHH JITS INNOVATION LABS

18 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

26/05/2022

CÔNG TY TNHH LVAG VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

14/10/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Bonus

30/08/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/03/2022