Lọc nâng cao
Có 29 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Posco DX Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Training

26/03/2024

Away Digital Teams

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave

19/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

21/11/2023

CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

1200 - 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

25/04/2024

Công ty TNHH BLUECYBER

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

07/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

28/05/2024

SELECT TECHNOLOGY JSC

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

07/03/2024

Công ty TNHH Tech Town

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

07/12/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

07/11/2023

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ALETECH

Đến 2500 USD

Hồ Chí Minh, Đắk Lắk

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

13/11/2023

Công ty TNHH SMARTDEV

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

29/05/2024

CÔNG TY TNHH SIMPLIFY DALAT

Lương thỏa thuận

Cần Thơ, Lâm Đồng

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

27/06/2024

Công ty Đa Quốc Gia The BINARY Holdings

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards

27/03/2024

Công ty TNHH ICAR Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

26/03/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG Z AGENCY

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

27/05/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUEOC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Transportation

26/04/2024

Công Ty TNHH MTV Umbala Labs

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

02/02/2024

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Trên 57 Triệu VNĐ

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Team Activities

01/12/2023

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty CP Nexle

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/10/2023

Công ty TNHH EXIM UNI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop

02/04/2024

Công ty TNHH Trung tâm Chuyên gia Máy tính Việt Nam (SCC)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn XTGROUP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/04/2024