Lọc nâng cao
Có 22 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

12/07/2024

HR1TECH

60 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/07/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

24/06/2024

Công ty TNHH IOTLink

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

14/06/2024

HR1TECH

Trên 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

07/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GEM

Đến 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

07/06/2024

Công ty TNHH Nissho Electronics Việt Nam

Đến 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/05/2024

CMC GLOBAL

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty TNHH CMC Đà Nẵng

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty Cổ phần Tư Vấn Công Nghệ NGS (NGSC)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

14/03/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

26/02/2024

Công Ty TNHH MTV Umbala Labs

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

02/02/2024

Công ty Cổ Phần Công nghệ Gigarion

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

30/01/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Paid Leave
 • Team Activities

29/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đồng Nai, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

18/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SVTECH VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2023

Công ty CP Phương tiện điện Thông minh SELEX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/11/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/10/2023