Lọc nâng cao
Có 8 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM

Đến 1800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/07/2023

Công ty CP Công Nghệ Titan

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Lâm Đồng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

17/08/2023

CÔNG TY TNHH CONTROL UNION VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

12/10/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023

S3Corp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

02/08/2023