Lọc nâng cao
Có 119 công việc đã tìm thấy

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

06/06/2022

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Vouchers
 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Training

03/08/2022

Plusteam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

21/11/2022

Dat Bike

Đến 5000 USD

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Canteen
 • Bonus

28/06/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Dat Bike

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Canteen
 • Bonus

28/06/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

13/10/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Bonus

29/06/2022

HR1 TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/05/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

12 - 35 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

iBenefit

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

04/05/2022

Công ty TNHH Dịch Vụ Đa phương tiện và Công nghệ BeeTech

15 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

19/10/2022

Biplus Vietnam Software Solution JSC

10 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

29/07/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Bonus

30/08/2022

Hitachi Systems Việt Nam

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

24/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/10/2022

Sisua Digital Việt Nam

18 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

19/09/2022