Lọc nâng cao
Có 102 công việc đã tìm thấy

DZS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Vouchers
 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Training

03/08/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/05/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 7 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

17/05/2023

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

06/06/2023

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

07/06/2023

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

DZS Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023

TIGER GAMES

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities

16/05/2023

Biplus Vietnam Software Solution JSC

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

29/07/2022

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/05/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASILLA VIỆT NAM

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

16/12/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

Trên 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

02/06/2023

Hitachi Systems Việt Nam

Trên 8 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

24/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/10/2022

Sisua Digital Việt Nam

Trên 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

19/09/2022

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities

12/05/2023

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

24/02/2023

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Team Activities
 • Training

28/09/2022