Filter
Have 26 recent jobs found

Công Ty TNHH MTV Umbala Labs

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

02/02/2024

Công ty Cổ Phần Công nghệ Gigarion

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

30/01/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Paid Leave
 • Team Activities

29/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Negotiable salary

Đồng Nai, Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

18/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SVTECH VIỆT NAM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2023

Công ty CP Phương tiện điện Thông minh SELEX

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/11/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/10/2023

Công ty CP Est Rouge Technologies

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

16/08/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hà Nội

04/08/2023

S3Corp

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

03/08/2023

Công Ty Cổ Phần DATX Vietnam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

31/07/2023

Công Ty Cổ Phần DATX Vietnam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

31/07/2023

Công ty TNHH Okxe Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

25/07/2023

Công ty Cổ phần GIMO

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

19/07/2023

Công ty CP Smartmove Việt Nam

12 - 20 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/07/2023

CÔNG TY TNHH MTV SNAPTEC

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

22/05/2023