Lọc nâng cao
Có 18 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cyber Eye

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty TNHH ALEPHON Việt Nam

2000 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

13/12/2023

Công ty CP Tập đoàn IVI

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

08/12/2023

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SVTECH VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2023

Công ty Cổ phần TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

24/11/2023

HR1Tech's Client

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/11/2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

07/11/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/10/2023

Công ty CP Innotech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/09/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

20/09/2023

Orient Software Development Corp.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/08/2023

VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/08/2023

Interspace

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

07/07/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

11/05/2023