Filter
Have 18 recent jobs found

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cyber Eye

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty TNHH ALEPHON Việt Nam

2000 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

13/12/2023

Công ty CP Tập đoàn IVI

Over 20 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

08/12/2023

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SVTECH VIỆT NAM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2023

Công ty Cổ phần TERA GROUP

Negotiable salary

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

24/11/2023

HR1Tech's Client

to 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/11/2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

07/11/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

23/10/2023

Công ty CP Innotech Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/09/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

20/09/2023

Orient Software Development Corp.

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/08/2023

VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/08/2023

Interspace

to 30 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

07/07/2023