Filter
Have 22 recent jobs found

Công ty TNHH TERA GROUP

20 - 30 Million VNĐ

Đà Nẵng

28/03/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

Over 50 Million VNĐ

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

09/12/2022

GKIM Digital

Over 500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

DEK Technologies Vietnam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Larion

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

16/11/2022

CCT Technology

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

07/10/2022

TMA Solutions

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Team Activities
 • Training

06/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

07/07/2022