Phúc lợi dành cho bạn

 • 13th-month salary guarantee

 • Performance bonus

 • Premium health insurance

 • Extensive annual leave

 • Professional English course

Mô tả công việc

• Design, build, and maintain highly available and scalable infrastructure on GCP and Azure using Infrastructure as Code (IAC) principles, with a focus on Terraform.
• Implement and manage GCP and Azure services including Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, VPC, Cloud Functions (for GCP), and Virtual Machines, Blob Storage, SQL Database, Virtual Network, Azure Functions (for Azure) to ensure optimal performance and reliability.
• Develop and maintain security configurations for both GCP and Azure, including IAM policies, Firewall rules, VPC/Virtual Network settings, and adherence to best practices.
• Collaborate with development and operations teams to establish and maintain CI/CD pipelines and automated deployment processes.
• Monitor and analyze system performance on both GCP and Azure, identifying and addressing potential issues to maintain uptime and performance.
• Continuously improve and optimize the infrastructure for cost efficiency and performance on both platforms.

Yêu cầu công việc

• Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or related field. Master’s degree is a plus.
• Minimum of 5 years experience with GCP and Azure technologies and services.
• Expertise in Terraform and Infrastructure as Code (IAC) principles.
• Strong understanding of cloud-native architectures and patterns.
• Proven experience in setting up and maintaining services in both GCP (like GKE, Cloud Run, Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, VPC, Cloud Functions) and Azure (like AKS, App Services, Virtual Machines, Blob Storage, SQL Database, Virtual Network, Azure Functions).
• Knowledge of security best practices for both GCP and Azure, including IAM, Security Command Center, Firewall rules, and VPC/Virtual Network configurations.
• Familiarity with CI/CD methodologies and tools.
• GCP Professional Cloud Architect or GCP Professional DevOps Engineer certification is mandatory.
• Azure certifications such as Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert or Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert are a plus.
• AWS experience and certifications are a plus.
• Strong problem-solving skills and the ability to work under pressure.
• Excellent communication skills, both written and verbal.
• Experience in Go and Node software engineering is good to have.
• Kubernetes skills and experience are valued.
• GitOps and related knowledge and technologies

HR1TECH

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  Lầu 12, Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Hồ Chí Minh
 • Website:
  https://hr1tech.com/

HR1Tech là thành viên của HR1VietNam Holdings, mang theo sứ mệnh đem lại các giải pháp tuyển dụng hiệu quả, khẳng định vị thế của mình là những đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp và nguồn lực nhân sự trẻ!

HR1Tech là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tìm kiếm và lựa chọn nhân sự cấp cao, nền tảng tuyển dụng trực tuyến và giải pháp nhân sự, tập trung trong lĩnh vực công nghệ. 

Trang web HR1Tech được tích hợp công nghệ AI, thường xuyên được cập nhật nguồn ứng viên cho phép nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm ứng viên phù hợp nhất từ cơ sở dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

HR1Tech tự hào là đối tác đáng tin cậy cung cấp giải pháp nhân sự cho lực lượng lao động công nghệ và đa ngành của Khách hàng, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái đa dạng nhằm củng cố mối quan hệ trong tam giác Tuyển Dụng, Phát Triển và Giữ Chân Nhân Tài.

Ngoài ra, HR1Tech tự hào về một văn hóa đề cao giá trị khách hàng, tư duy nguyên lý đầu tiên và năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

HR1TECH

14 - 17 Triệu VNĐ

Tây Ninh

16/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

2000 - 2800 USD

Hà Nội

12/07/2024

HR1TECH

60 - 75 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

12/07/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

11/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1600 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

09/07/2024

HR1TECH

60 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

08/07/2024

HR1TECH

2000 - 2500 USD

Hồ Chí Minh

08/07/2024