Lọc nâng cao
Có 54 công việc đã tìm thấy

Base.vn

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Bonus
 • Training
 • Library
 • Vouchers

13/07/2022

DZS Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities

12/05/2023

TNHH Viễn Thông IPN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Team Activities
 • Training
 • Bonus
 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

26/07/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Bình Thuận

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

28/09/2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

28/09/2023

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH( MediaTech)

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

04/08/2023

Công ty CP Dịch Vụ Di Động Thế Hệ Mới (NMS)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/07/2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Long An

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

28/09/2023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Bình Phước, Bình Thuận

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

28/09/2023

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Team Activities
 • Training

28/09/2022

Công Ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

Trên 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Mobile
 • Travel Opportunities
 • Training
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

28/07/2022

FPT Online

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Vouchers
 • Bonus
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

05/07/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

13/07/2023

ASIM GROUP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

12/05/2023

Vigor Health

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Training

03/08/2022

SmartOSC

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

13/07/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

11/05/2023

Thu Do Multimedia

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

26/08/2022

CCT Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

Neyu Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Travel Opportunities
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

15/08/2022