Lọc nâng cao
Có 64 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VN TECHNOLOGIES SERVICES

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

10/06/2024

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Lương thỏa thuận

Vĩnh Phúc

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

29/05/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Đến 3500 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

28/05/2024

CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

27/05/2024

CÔNG TY TNHH MYSTIC GAME STUDIO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/05/2024

Công ty Cổ phần WGENTECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/05/2024

Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại B.Q

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

13/05/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN HƯNG HÀ

20 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

26/04/2024

CÔNG TY TNHH UPTEMPO VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

25/04/2024

Công ty TNHH TESTWORKS Việt Nam

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

17/04/2024

Ion Mobility

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

09/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế ICOM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/04/2024

Công ty TNHH ROCHDALE SPEARS

Lương thỏa thuận

Bình Dương

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Transportation

04/04/2024

TOPADS MEDIA CO., LTD.

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

02/04/2024

HR1TECH

50 - 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus

02/04/2024

Công ty Cổ phần PITO

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Vouchers

22/03/2024

ORGware Technologies

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

19/03/2024

Công ty TNHH BLOCKODYSSEY Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

14/03/2024

Công ty TNHH MTV đầu tư và công nghệ Aiking

Lương thỏa thuận

Bình Dương

 • Awards
 • Team Activities

13/03/2024

Công ty TNHH META TECHNOLOGY LAB.INC

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/03/2024

Công ty Cổ phần BLUECO Toàn Cầu

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training

12/03/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ VISSOFT

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

07/03/2024

Liberty Technology

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

07/03/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

05/03/2024

Apero Technologies Group

30 - 55 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/03/2024

BStar Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/03/2024

Công ty TNHH JOYSOFT GO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Vouchers

04/03/2024