Lọc nâng cao
Có 17 công việc đã tìm thấy

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Seven System Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

29/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Transportation

05/09/2022

Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Kindergarten
 • Vouchers
 • Healthcare Plan
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

24/08/2022

Synodus

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Laptop
 • Kindergarten
 • Bonus
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Library
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Canteen

24/08/2022

Công ty Cổ phần Công Nghệ DNG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training
 • Canteen
 • Team Activities
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

17/08/2022

Mallokgroup

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Bonus

29/07/2022

LIXIL Việt nam

Lương cạnh tranh

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NGA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Team Activities
 • Healthcare Plan
 • Bonus

12/07/2022