Lọc nâng cao
Có 53 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Outpost24 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OSP

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

Công ty CP AHT Tech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/02/2024

CÔNG TY TNHH OHMIDAS VIỆT NAM

30 - 50 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/02/2024

CÔNG TY TNHH IKONNECT VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

21/02/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/02/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

24/01/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH GOD Group

2500 - 3500 USD

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

05/01/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library

19/12/2023

Công ty CP Tập đoàn CT GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

04/12/2023

Công ty CP Tập đoàn CT GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

04/12/2023

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Singapore

01/12/2023

Công ty TNHH Công nghệ SHUNSIN

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

29/11/2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ VIETTEL

Đến 2500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/11/2023

HR1Tech's Client

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/11/2023

Công Ty TNHH Cube System Việt Nam

Đến 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/11/2023

Công ty Cổ phần Everstar Global

Đến 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

20/11/2023

Công ty CP Phương tiện điện Thông minh SELEX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/11/2023

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation

15/11/2023

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation

15/11/2023

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation

15/11/2023

Công ty TNHH ACTION COMPOSITES HIGHTECH INDUSTRIES

50 - 70 Triệu VNĐ

Đồng Nai

06/11/2023

Công ty TNHH SGI VINA

Lương thỏa thuận

Quảng Nam

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

02/11/2023