Filter
Have 53 recent jobs found

Công ty TNHH Outpost24 Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OSP

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

28/02/2024

Công ty CP AHT Tech

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/02/2024

CÔNG TY TNHH OHMIDAS VIỆT NAM

30 - 50 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/02/2024

CÔNG TY TNHH IKONNECT VIỆT NAM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

21/02/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

01/02/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Negotiable salary

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

24/01/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

to 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

to 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH GOD Group

2500 - 3500 USD

Bắc Ninh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

05/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library

19/12/2023

Công ty CP Tập đoàn CT GROUP

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

04/12/2023

Công ty CP INSPIUS Việt Nam

Negotiable salary

Singapore

01/12/2023

Công ty TNHH Công nghệ SHUNSIN

Negotiable salary

Bắc Giang

29/11/2023

Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ VIETTEL

to 2500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/11/2023

HR1Tech's Client

to 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/11/2023

Công Ty TNHH Cube System Việt Nam

to 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

20/11/2023

Công ty Cổ phần Everstar Global

to 40 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

20/11/2023

Công ty CP Phương tiện điện Thông minh SELEX

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

17/11/2023

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation

15/11/2023

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation

15/11/2023

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Transportation

15/11/2023

Công ty TNHH SGI VINA

Negotiable salary

Quảng Nam

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

02/11/2023