Lọc nâng cao
Có 8 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CUBABLE

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

17/07/2024

Công ty Cổ phần PGT SOLUTIONS

3000 - 5000 USD

Hồ Chí Minh

 • Kindergarten
 • Training

03/07/2024

Công ty TNHH OHMIDAS Việt Nam

20 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Transportation

12/06/2024

CÔNG TY TNHH MITEK VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

05/06/2024

CÔNG TY TNHH VIETTOM

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

16/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

20/10/2023