Lọc nâng cao
Có 14 công việc đã tìm thấy

Công Ty CP Techlogs Solutions

2 - 4 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/06/2023

Stepmedia Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

16/05/2023

Công ty cổ phần Estuary

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/08/2023

Công ty CP Nexle

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/10/2023

S3Corp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

02/08/2023

React Plus

30 - 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

07/08/2023

CÔNG TY TNHH CONTROL UNION VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

12/10/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

23/05/2023

TMA Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

31/05/2023