Lọc nâng cao
Có 36 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Thương Mại N.T.P

10 - 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

27/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐÀO TẠO BAC

5 - 7 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐÀO TẠO BAC

5 - 7 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

VTC Telecom

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

12/01/2023

HR1 TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Transportation
 • Travel Opportunities

05/01/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

19/12/2022

Ocean Entertainment Group

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities

12/12/2022

Golden Gate Restaurant Group

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop

30/11/2022

Công ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản lý Quốc tế

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

24/11/2022

BZOTech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

21/11/2022

Got It Vietnam

Trên 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Công ty Cổ phần Negaxy

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

16/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

26/10/2022

Iris Media

Trên 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

26/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

13/09/2022

HR1 TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Transportation
 • Travel Opportunities

08/09/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

26/08/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

26/08/2022

Global Entertainment Inc mm

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Team Activities

15/08/2022

Global Entertainment Inc mm

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Team Activities

15/08/2022

Biplus Vietnam Software Solution JSC

Trên 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

12/08/2022