Lọc nâng cao
Có 37 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

70 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

19/06/2024

HR1TECH

100 - 140 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

03/06/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

03/06/2024

HR1TECH

Đến 60 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

08/05/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

24/04/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus

19/03/2024

HR1TECH

Đến 1600 USD

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

15/03/2024

HR1TECH

Đến 1600 USD

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

15/03/2024

Công ty TNHH DIGITAL FORTRESS

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

12/03/2024

HR1TECH

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus

11/03/2024

Liberty Technology

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

07/03/2024

Công ty Cổ phần IZOTA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/02/2024

Công ty Cổ phần IZOTA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/02/2024

Công ty MERCHIZE

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Transportation
 • Travel Opportunities

27/02/2024

Công ty MERCHIZE

Đến 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

27/02/2024

Công ty CP Giải pháp Doanh nghiệp Toàn cầu GESO

18 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/02/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

22/12/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training
 • Vouchers

22/12/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training
 • Vouchers

22/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

Công ty TNHH Công nghệ TAPBI Việt Nam

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

11/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

06/12/2023

Công ty TNHH HORUS PRODUCTIONS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/12/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023