Lọc nâng cao
Có 50 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần IZOTA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/02/2024

Công ty Cổ phần IZOTA

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/02/2024

Công ty MERCHIZE

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Transportation
 • Travel Opportunities

27/02/2024

Công ty MERCHIZE

Đến 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

27/02/2024

Công ty CP Giải pháp Doanh nghiệp Toàn cầu Geso

18 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/02/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

22/12/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training
 • Vouchers

22/12/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Training
 • Vouchers

22/12/2023

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/12/2023

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/12/2023

Công ty Dịch vụ MOBIFONE Khu vực 6 - Vinh

10 - 12 Triệu VNĐ

Nghệ An

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/12/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

12/12/2023

Công ty TNHH Công nghệ TAPBI Việt Nam

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

11/12/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

06/12/2023

Công ty TNHH HORUS PRODUCTIONS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/12/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty CP MAY NAM ĐỊNH

Lương thỏa thuận

Nam Định

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

24/11/2023

Công ty TNHH Truyền thông UREKA VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

03/11/2023

Công ty TNHH ĐIỂM SÁNG CÔNG NGHỆ INVESTIDEA

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/11/2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ ECOMMAGE

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

30/10/2023

Công ty TNHH Ecom365

8 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

26/10/2023

Công ty TNHH Công nghệ Thể thao OOKK

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan

19/10/2023

Công ty TNHH Haposoft

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

12/10/2023

Công ty Cổ phần TechLead

Đến 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

03/10/2023