Filter
Have 36 recent jobs found

Công ty TNHH Thương Mại N.T.P

10 - 15 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

27/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐÀO TẠO BAC

5 - 7 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐÀO TẠO BAC

5 - 7 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

08/02/2023

VTC Telecom

Over 15 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

12/01/2023

HR1 TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Transportation
 • Travel Opportunities

05/01/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

29/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

19/12/2022

Ocean Entertainment Group

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities

12/12/2022

Công ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản lý Quốc tế

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

24/11/2022

BZOTech

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

21/11/2022

Got It Vietnam

Over 18 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Công ty Cổ phần Negaxy

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

16/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

26/10/2022

Iris Media

Over 6 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

26/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Over 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

13/09/2022

HR1 TECH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Transportation
 • Travel Opportunities

08/09/2022

HR1 Vietnam Holdings

Over 15 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

26/08/2022

Global Entertainment Inc mm

Negotiable salary

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Team Activities

15/08/2022

Global Entertainment Inc mm

Negotiable salary

Nước ngoài / Oversea

 • Bonus
 • Team Activities

15/08/2022

Biplus Vietnam Software Solution JSC

Over 12 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Library
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Training

12/08/2022