Lọc nâng cao
Có 67 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - TECAPRO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

20/06/2024

HR1TECH

40 - 60 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/06/2024

Công ty CPDV Trực tuyến cộng đồng Việt (VietUnion)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/06/2024

CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

13/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/06/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHVIFY SOFTWARE

800 - 1200 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/06/2024

Silicon Prime Labs

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

05/06/2024

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Kindergarten

04/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

31/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

28/05/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

16/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMTEL VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training

15/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24 VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Mobile
 • Training

15/05/2024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PCT VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Trà Vinh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

14/05/2024

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PARACEL

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

14/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT HƯNG SÀI GÒN

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

07/05/2024

Công ty Cổ phần Thời trang DHY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Library
 • Vouchers

06/05/2024

Công ty Cổ phần Thương Mại MON

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/05/2024

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ ĐẠI TAM LONG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

03/05/2024

CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO

Lương thỏa thuận

Tiền Giang

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

02/05/2024

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC

Lương thỏa thuận

Bắc Ninh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

25/04/2024

Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

23/04/2024