Filter
Have 44 recent jobs found

Công ty TNHH Thiết kế RENESAS Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus

15/02/2024

Công ty TNHH Thiết kế RENESAS Việt Nam

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus

26/01/2024

Công ty TNHH SMYOU

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

09/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MITECH

to 25 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave

05/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

04/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Đồng Nai

04/01/2024

CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

22/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT NAM

Negotiable salary

Hà Nội

15/12/2023

CÔNG TY TNHH GEMTEK VIỆT NAM

Negotiable salary

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

07/12/2023

Công ty CP Tập đoàn THÁI TUẤN

8 - 9 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

04/12/2023

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities

04/12/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Vouchers

01/12/2023

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN - LLD VIỆT NAM

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Hà Nội

30/11/2023

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH EARABLE VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Over 75 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

30/11/2023

Công ty TNHH VINAHOST

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Training

29/11/2023

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ THĂNG LONG

14 - 20 Million VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

23/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/11/2023

CÔNG TY TNHH LANTRO (VIỆT NAM)

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

21/11/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave

02/11/2023

CÔNG TY TNHH MTV LENDTOP

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Vouchers

17/10/2023

CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN VÀ CÔNG NGHỆ KIM LONG

Over 15 Million VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Transportation

20/09/2023

Công ty Cổ phần Ẩm Thực Miresto

8 - 10 Million VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/09/2023