Lọc nâng cao
Có 5 công việc đã tìm thấy

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

25/05/2023

Công ty CP Nghiên Cứu và Phát Triển Amaisoft

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

16/08/2023

Công ty TNHH Beetsoft

Lương thỏa thuận

Japan

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

03/07/2023

CodLUCK Technology ., JSC

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

28/12/2023

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

28/12/2023