Lọc nâng cao
Có 32 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Negaxy

850 - 1000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/11/2022

BeeMob

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

16/11/2022

Công ty TNHH Heatmob

Đến 1500 USD

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/11/2022

Công ty TNHH Heatmob

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/11/2022

BeeMob

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/10/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

27/10/2022

MEGAFUN Online

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

18/10/2022

MEGAFUN Online

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

18/10/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

13/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

8 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

04/10/2022

Wanaka Farm

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

26/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

12 - 35 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

12 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GIHOT

12 - 35 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

20/09/2022

Công ty Cổ phần Weegoon Global

500 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/09/2022

Công ty Cổ phần Weegoon Global

650 - 2200 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/09/2022

Công ty TNHH Mecury Studio

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

03/08/2022

Công ty TNHH Mecury Studio

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Paid Leave
 • Team Activities

03/08/2022

Công ty TNHH Mecury Studio

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Transportation
 • Training
 • Team Activities
 • Awards

03/08/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GOGA

15 - 28 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

01/08/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GOGA

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Awards
 • Bonus

01/08/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Library
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Kindergarten
 • Laptop

27/07/2022

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 6 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

26/07/2022