Lọc nâng cao
Có 23 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

1200 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

1200 - 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

800 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

800 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

22/11/2022

Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Exsoft

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

17/11/2022

Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Exsoft

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

17/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

15 - 45 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GOGA

15 - 28 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Travel Opportunities
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

01/08/2022

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GOGA

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Travel Opportunities
 • Awards
 • Bonus

01/08/2022