Lọc nâng cao
Có 105 công việc đã tìm thấy

CleverCards

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

19/02/2024

Công ty TNHH VIO Smart Booking

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards

01/02/2024

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

30/01/2024

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

30/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài chính (FSS)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

25/01/2024

Công ty TNHH EVIZI Việt Nam

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

24/01/2024

Công ty Cổ Phần Công nghệ Gigarion

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan

24/01/2024

Công ty TNHH City Ascom Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/01/2024

Công ty CP Công nghệ OCG

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

11/01/2024

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC - EVNFinance

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

09/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

18 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty Cổ phần BRAVESOFT Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ SOpen Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

04/01/2024

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GANESHAID

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities

02/01/2024

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SPECTAQ

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/12/2023

Công ty TNHH LG ELECTRONICS DEVELOPMENT Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/12/2023

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Đến 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

28/12/2023

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

28/12/2023

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

28/12/2023

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty TNHH Thundersoft Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

27/12/2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cyber Eye

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cyber Eye

Đến 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

27/12/2023

Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp phần mềm CROSSIAN Việt Nam

10 - 29 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Vouchers

26/12/2023

Công ty CP Công nghệ An ninh mạng Quốc gia VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/12/2023

Công ty CP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam - VTVCab

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

19/12/2023