Lọc nâng cao
Có 147 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT NAM - VPA

12 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop

24/07/2024

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

13 - 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

23/07/2024

CÔNG TY TNHH CYBERK

Đến 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

19/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

10/07/2024

HR1TECH

1000 - 1500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

HR1TECH

1800 - 3500 USD

Nước ngoài / Oversea, Thailand

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop

09/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR

9 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training

08/07/2024

CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ SỐ FASTDO

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

08/07/2024

CÔNG TY TNHH DACO Tuyển gấp

10 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

2 - 3 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BRAVESTARS

8 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training

03/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN WEBIFY GROUP

7 - 9 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

02/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONECHAIN

Đến 17 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

28/06/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 44+

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

26/06/2024

Iris Media

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

26/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NÔNG NGHIỆP TỐI ƯU

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

25/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GEM

Đến 22 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

07/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

05/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

05/06/2024

Silicon Prime Labs

1300 - 2000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

05/06/2024

CÔNG TY TNHH BIZZI VIETNAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

04/06/2024

Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt

10 - 12 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

03/06/2024

Công ty TNHH Insights

8 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

30/05/2024

CÔNG TY TNHH UPTEMPO VIỆT NAM

Đến 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

27/05/2024

Công ty TNHH CLOUDEATS Việt Nam

15 - 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

20/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

17/05/2024

CÔNG TY TNHH MYSTIC GAME STUDIO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/05/2024