Lọc nâng cao
Có 71 công việc đã tìm thấy

Công ty Canawan Global

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

14/03/2023

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ InApps

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/03/2023

Yoong Solutions

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities

13/02/2023

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

13/02/2023

Ngân hàng SHB

Lương cạnh tranh

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

02/02/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

30/01/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

30/01/2023

JUST INFORMATION TECHNOLOGY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/12/2022

RAKUS VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

16/12/2022

GSOFT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

07/12/2022

Golden Gate Restaurant Group

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop

30/11/2022

công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Lifesup

Trên 13 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

30/11/2022

Plume Design, Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

24/11/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

24/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

12 - 18 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Trên 1200 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

21/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/11/2022

S3Corp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022