Lọc nâng cao
Có 27 công việc đã tìm thấy

DZS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023

Công ty CP Công nghệ Vissoft

20 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/07/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

17/05/2023

Công ty TNHH Gameloft Việt Nam

Đến 7 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities
 • Training

17/05/2023

Công ty TNHH Công Nghệ và Dịch vụ SYSVPN

Đến 1400 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

11/07/2023

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

15 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

06/06/2023

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

07/06/2023

Công ty TNHH Gear Inc Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

17/08/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOTEK VIỆT NAM

Đến 1800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

20/07/2023

DZS Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Healthcare Plan

17/05/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

12/05/2023

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

17/07/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities

12/05/2023

Công ty TNHH Okxe Việt Nam

Đến 55 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

25/07/2023

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

17/07/2023

Công ty cổ phần Estuary

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

03/08/2023

Usol Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Mobile
 • Paid Leave

23/05/2023

TIGER GAMES

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

04/07/2023

Công ty CP Tập Đoàn Wata

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

15/08/2023