Lọc nâng cao
Có 16 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

90 - 120 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

24/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TECHVIET Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

17/06/2024

VMO

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/03/2024

Công ty TNHH NODEFLAIR Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen

13/03/2024

Công ty Cổ Phần AHT Tech

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

28/02/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

26/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

29/01/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

29/01/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

09/01/2024

Công ty TNHH Infodation Việt Nam

Lương thỏa thuận

Khánh Hòa

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

08/12/2023

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học MAI NGUYỄN

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Transportation

05/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/10/2023

TRUNG TÂM MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ

Lương thỏa thuận

Cần Thơ

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

02/10/2023