Lọc nâng cao
Có 16 công việc đã tìm thấy

Away Digital Teams

Đến 4500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

21/09/2023

PowerGate Australia

Trên 3000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

13/09/2023

FPT Software.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/08/2023

Away Digital Teams

Đến 4500 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

10/08/2023

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Paid Leave
 • Team Activities

04/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

INNOMIZE

Đến 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

07/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Training

29/06/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

28/06/2023

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

11/04/2023

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022