Filter
Have 23 recent jobs found

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

26/02/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

29/01/2024

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities

29/01/2024

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

09/01/2024

Công ty TNHH Infodation Việt Nam

Negotiable salary

Khánh Hòa

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

22/12/2023

Công ty CP Thương mại SANTECH

Negotiable salary

Hải Phòng

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities

20/12/2023

Công ty Cổ phần IZOTA

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

20/12/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

08/12/2023

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin học MAI NGUYỄN

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Transportation

05/12/2023

HR1Tech's Client

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/10/2023

TRUNG TÂM MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ

Negotiable salary

Cần Thơ

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

02/10/2023

PowerGate Australia

Over 3000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Training
 • Vouchers

13/09/2023

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/08/2023

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Viettel Digital

Negotiable salary

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Paid Leave
 • Team Activities

04/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Negotiable salary

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ TRUSTIFY

Negotiable salary

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

13/07/2023

INNOMIZE

to 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

07/07/2023

HR1 Vietnam Holdings

Negotiable salary

Hà Nội

28/06/2023