Lọc nâng cao
Có 64 công việc đã tìm thấy

Tổng Công ty CP Công trình Viettel

25 - 45 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

09/03/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom Tuyển gấp

12 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

02/03/2023

Ngân hàng SHB

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/01/2023

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASILLA VIỆT NAM

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

16/12/2022

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASILLA VIỆT NAM

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

16/12/2022

iTD Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Training

15/12/2022

Công ty cổ phần Estuary

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

15/12/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

13/12/2022

HPT Vietnam Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

08/12/2022

Công Ty Innovature Consulting

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities

08/12/2022

GSOFT

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

07/12/2022

DigiCommerce Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

07/12/2022

OKXE Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty TNHH Mediastep Software Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library

29/11/2022

Ban Vien Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty CP đầu tư và PTCN Truyền thông Nam Việt

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

Công ty CP đầu tư và PTCN Truyền thông Nam Việt

Trên 800 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/11/2022

HR1 Vietnam Holdings

Trên 2000 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

22/11/2022

Got It Vietnam

Trên 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

18/11/2022

Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Exsoft

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

17/11/2022

Công ty TNHH AnFin

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Laptop

16/11/2022

Khách Hàng HR1Tech

Trên 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

14/11/2022

Boost Commerce

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Travel Opportunities

10/11/2022