Lọc nâng cao
Có 286 công việc đã tìm thấy

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

05/01/2023

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

05/01/2023

MTI Technology Viet Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

05/01/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/12/2022

Dynu In Media

15 - 35 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

27/12/2022

iTD Group

Lương cạnh tranh

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

15/12/2022

iTD Group

Đến 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Training

15/12/2022

iTD Group

Trên 20 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training

15/12/2022

iTD Group

Đến 120 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

15/12/2022

DigiCommerce Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

07/12/2022

DigiCommerce Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation
 • Travel Opportunities

07/12/2022

VTC Telecom

15 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities

02/12/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

02/12/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

DXC Technology Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

01/12/2022

Nexle Corporation

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

30/11/2022

GKIM Digital

500 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

DEK Technologies Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

Plume Design, Inc.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Mobile
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Transportation

24/11/2022