Lọc nâng cao
Có 17 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRƯỜNG MINH THỊNH

Đến 15 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/07/2024

Công ty Cổ phần PGT SOLUTIONS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

03/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TPS THÀNH PHONG

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

19/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

18/06/2024

Be Earning Joint Stock Company

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Training

24/05/2024

Công ty TNHH Công nghệ Nhận thức máy HORUS AI

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Vouchers

29/03/2024

Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng NATA

Trên 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Transportation
 • Travel Opportunities

29/03/2024

AIxBlock

Lương thỏa thuận

Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training
 • Transportation
 • Vouchers

27/03/2024

Công ty TNHH SHUEI TRADING Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Remote/Home-based

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

20/03/2024

Công ty TNHH BLOKPARTI Việt Nam

1500 - 3500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/03/2024

Công ty CP Công nghệ và Thương mại TEKTRA

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

19/03/2024

Công ty Cổ phần TECHAINER

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

29/02/2024

Công ty Cổ phần TECHAINER

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Travel Opportunities

29/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

02/02/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Paid Leave

23/01/2024

HR1TECH

Đến 1500 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

09/11/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

25/10/2023