Lọc nâng cao
Có 250 công việc đã tìm thấy

Công ty TNHH CLIENTCARE Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Vouchers

21/02/2024

PixCap

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Awards
 • Bonus

20/02/2024

PixCap

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

 • Awards
 • Bonus

20/02/2024

HR1Tech's Client Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

19/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GMO-Z.COM RUNSYSTEM

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

19/02/2024

HR1Tech's Client Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan

02/02/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

02/02/2024

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

30/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ARI

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Travel Opportunities

25/01/2024

Công ty TNHH City Ascom Việt Nam

Đến 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/01/2024

Công ty TNHH AVADA Group (MAGEPLAZA)

12 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/01/2024

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Tuyển gấp

10 - 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave

19/01/2024

Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

18/01/2024

Công ty CP Công nghệ OCG

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training

11/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty Cồ phần Công Nghệ HiveTech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten

08/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

Đến 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH Công nghệ ezClound toàn cầu

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

08/01/2024

Công ty TNHH ZEN8 Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

08/01/2024

Công ty Cổ phần Công Nghệ SOpen Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

04/01/2024

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

04/01/2024

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Đến 60 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

28/12/2023

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Đến 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

28/12/2023

Công ty CP LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Đến 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

28/12/2023

Công ty TNHH MẶT TRỜI SÔNG HÀN - FELIX

1000 - 1500 USD

Hà Nội

 • Bonus
 • Team Activities
 • Vouchers

27/12/2023