Lọc nâng cao
Có 157 công việc đã tìm thấy

Plusteam

Đến 2000 USD

Remote/Home-based

30/03/2023

Plusteam

Trên 2000 USD

Remote/Home-based

30/03/2023

Rabiloo

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/03/2023

Công ty TNHH TERA GROUP

30 - 40 Triệu VNĐ

Đà Nẵng

 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

28/03/2023

Plusteam

1500 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

27/03/2023

Rabiloo

10 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

22/03/2023

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH( MediaTech)

20 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training

15/03/2023

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ InApps

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/03/2023

Tổng Công ty CP Công trình Viettel

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

08/03/2023

Nexle Corporation

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Travel Opportunities

02/03/2023

Công ty MEDRiNG Việt Nam International

15 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training

01/03/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

25 - 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

24/02/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

20 - 30 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

24/02/2023

Công ty TNHH Công nghệ EZLABS

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/02/2023

Công ty TNHH Công nghệ EZLABS

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

21/02/2023

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

12 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave

20/02/2023

DISION Tech LLC

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

14/02/2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA

7 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/02/2023

HR1 Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

10/02/2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

10/02/2023

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA

8 - 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities

10/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Đến 40 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Vouchers

08/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities

02/02/2023

Khách Hàng HR1Tech

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities

02/02/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

30/01/2023

Plusteam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

13/01/2023