Lọc nâng cao
Có 745 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VAR META

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VAR META

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Training

12/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VAR META

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

12/07/2024

Magenest.,JSC

Đến 1000 USD

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Canteen
 • Kindergarten

12/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BAVAAN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

11/07/2024

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TOSHIBA (VIỆT NAM)

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Training
 • Vouchers

11/07/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

8 - 10 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

11/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB

Đến 25 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 1BITLAB

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

10/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

16 - 22 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities

09/07/2024

CÔNG TY TNHH DACO

10 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

05/07/2024

CÔNG TY TNHH BITU VIỆT NAM

20 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

05/07/2024

Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Team Activities

05/07/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMARTNET

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

05/07/2024

HR1TECH

70 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

70 - 80 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

Apero Technologies Group

8 - 12 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities

05/07/2024

HR1TECH

70 - 100 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

HR1TECH

70 - 90 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

2 - 3 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Training

05/07/2024