Lọc nâng cao
Có 687 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

3 - 10 VND

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ MetaX

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

29/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

Đến 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

29/11/2022

Công ty CP Công nghệ MobiWork Việt Nam

13 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Training
 • Travel Opportunities

25/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông Tuyển gấp

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Công ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản lý Quốc tế

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Laptop

24/11/2022

Công ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản lý Quốc tế

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan

24/11/2022

công ty cổ phần Vạn Tín Việt

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/11/2022

Hitachi Systems Việt Nam

8 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

24/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông Tuyển gấp

Đến 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/11/2022

Panasonic Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

24/11/2022

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

23/11/2022

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

23/11/2022

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

23/11/2022

CodLUCK Technology ., JSC

Trên 1000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

1200 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

1200 - 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

800 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Sao Khuê

800 - 2000 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

23/11/2022

Công ty CP đầu tư và PTCN Truyền thông Nam Việt

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022

Công ty CP đầu tư và PTCN Truyền thông Nam Việt

800 - 1500 USD

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

23/11/2022