Lọc nâng cao
Có 11 công việc đã tìm thấy

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Team Activities
 • Training

20/09/2023

Công ty TNHH ALEPHON Việt Nam

2000 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

13/12/2023

Viettel Cyber Security

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

24/07/2023

HR1Tech's Client

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/10/2023

Công ty CP Tập đoàn IVI

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

08/12/2023

Orient Software Development Corp.

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

15/08/2023

Công ty TNHH CLIENTCARE Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty Cổ phần TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

24/11/2023

Công ty CP Innotech Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

27/09/2023

TecAlliance Vietnam

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

11/05/2023