Lọc nâng cao
Có 9 công việc đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHVIFY SOFTWARE

20 - 35 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

10/06/2024

Công ty Tài chính TNHH MTV BƯU ĐIỆN

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Training

16/05/2024

Công ty TNHH ALEPHON Việt Nam

2000 - 3000 USD

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Team Activities
 • Training

13/12/2023

Công ty TNHH Giá Kho Group

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training

17/04/2024

Công ty CP Tập đoàn IVI

Trên 20 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Team Activities

08/12/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

23/10/2023

Công ty TNHH CLIENTCARE Việt Nam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Vouchers

31/01/2024

Công ty Cổ phần TERA GROUP

Lương thỏa thuận

Đà Nẵng

 • Awards
 • Bonus
 • Kindergarten

24/11/2023

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

24/05/2024