Lọc nâng cao
Có 36 công việc đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

08/03/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

12 - 18 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Vouchers

02/03/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

15 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

02/03/2023

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom

15 - 30 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Vouchers

02/03/2023

F.I.T Group

12 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Mobile
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

31/10/2022

Panasonic Vietnam

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Laptop
 • Team Activities
 • Training
 • Transportation

31/10/2022

Công ty Cổ phần Tiếp vận Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam

10 - 15 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Laptop

27/10/2022

AMELA Technology

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Paid Leave
 • Healthcare Plan
 • Library
 • Training
 • Transportation
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

24/08/2022

Sapo

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Awards
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Kindergarten

18/08/2022

Vui App by Nano Technologies

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Bonus
 • Mobile
 • Laptop
 • Canteen
 • Training
 • Healthcare Plan
 • Vouchers
 • Team Activities
 • Travel Opportunities
 • Kindergarten

12/08/2022

ADP GROUP

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/08/2022

Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Paid Leave
 • Transportation

10/08/2022

BHD Star Cineplex

8 - 14 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

10/08/2022

Appota Entertainment Ecosystem

Lương thỏa thuận

Hà Nội

02/08/2022

Funan Securities

Trên 14 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

02/08/2022