Lọc nâng cao
Có 14 công việc đã tìm thấy

HR1TECH

40 - 60 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave

20/06/2024

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần An ninh mạng THD

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/05/2024

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần An ninh mạng THD

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

13/05/2024

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần An ninh mạng THD

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

13/05/2024

Công ty Cổ phần Thương Mại MON

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Paid Leave
 • Travel Opportunities
 • Vouchers

06/05/2024

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC - EVNFinance

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

09/01/2024

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC - EVNFinance

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library

09/01/2024

HR1TECH

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

09/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

Công ty Cổ phần Giải pháp Quốc Tế VNCS Global

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Library
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

09/01/2024

CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

22/12/2023

CÔNG TY TNHH DICENTRAL VIỆT NAM

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Kindergarten
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

22/12/2023

Công ty Cổ phần NTQ SOLUTION

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Awards
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Team Activities
 • Training
 • Vouchers

10/11/2023