Lọc nâng cao
Có 5 công việc đã tìm thấy

HR1 Vietnam Holdings

Trên 22 Triệu VNĐ

Hồ Chí Minh

 • Awards
 • Bonus
 • Canteen
 • Healthcare Plan
 • Laptop
 • Paid Leave
 • Team Activities
 • Training
 • Travel Opportunities

14/11/2022

Công ty chứng khoán AIS

Lương thỏa thuận

Hà Nội

 • Paid Leave
 • Bonus
 • Healthcare Plan
 • Training
 • Kindergarten
 • Team Activities

03/08/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)

Trên 14 Triệu VNĐ

Hà Nội

 • Training
 • Team Activities
 • Healthcare Plan

18/07/2022